Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 20 maja 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają otrzymają certyfikaty AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz