Aktywna szkoła – aktywny uczeń III edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Aktywna szkoła – aktywny uczeń III edycja

realizowanym w okresie od 20.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 stycznia 2015 r.

Program kursu:
 1. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
  • edukacja zdrowotna w szkole podstawowej,
  • edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 2. Rola nauczyciela jako animatora życia szkolnego oraz jego rola w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.
 3. Zajęcia klasowo – lekcyjne  oraz alternatywne formy ruchu wplecione w treści nauczania – propozycje pozalekcyjnych i pozaszkolnych form ruchu. Rozwijanie pasji i hobby dzieci i młodzieży na zorganizowanych wycieczkach szkolnych.
 4. Względy BHP na lekcjach  oraz pierwsza pomoc w przypadku kontuzji czy urazu.
 5. Rozwój psychiczny i społeczny młodzieży, a edukacja zdrowotna.
 6. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 7. Podstawowe zasady komponowania jadłospisów – zdrowe nawyki żywieniowe, aktualne zalecenia dietetyczne, racje pokarmowe.
 8. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków dziecka.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 31 stycznia 2015 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1 02-304 Warszawa.

Koordynator szkolenia

Katarzyna Lendzion
k.lendzion@spe.edu.pl
(22) 833-38-90, 833-39-90 wew. 12

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)


Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.